نظرسنجی

کدام ویژگی محصولات این شرکت مورد توجه شما قرار گرفته و منجر به انتخاب شما شده است:
تنوع طراحی
کیفیت
قیمت
برندینگ
خدمات
قیمت محصولات این شرکت را با توجه به طراحی و کیفیت چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

طراحی محصولات و تنوع طرح های این برند را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

کیفیت بسته بندی را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

نحوه برخورد و تعامل پرسنل این شرکت و نمایندگان و عاملین را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

زمان تحویل محصولات این شرکت را چگونه ارزیابی می کنید:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

میزان رضایت شما از محصولات کاشی لئون چقدر است:
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

در پایان اگر نظر خاصی دارید که می توانید ما را در بهبود خدمات به شما سروران کمک کند از ما
دریغ نفرمائید:

از حسن انتخاب شما متشکریم

کد کپچا : − 1 = 4